Čitači kartica

KATEGORIJE

Čitači pametnih kartica za PC

Beskontaktni čitači

Mobilni čitači kartica

Pametne kartice i operativni sistemi za kartice

Čitači pametnih kartica sa tastaturom

Automatska naplata karata

ACS SDK

Alati za razvoj softvera (SDK)

Modularni čitači kartica

Barkod skeneri

Čitači magnetne trake